دوشنبه 3 مهر 1396  
ارسال شده در تاریخ: 15 تیر 1394
رشته های تحصیلی در مراکز و واحدها دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

برای مشاهده لیست رشته های تحصیلی هر مرکز/واحد روی نام آن کلیک نمایید.

1.  مرکز مشهد

2.  واحد تربت جام

3.      واحد داورزن

4. مرکز فریمان

5.  واحد جغتاي

6.      واحد دررود

7. مرکز تربت حیدریه

8.  واحد جوين

9.      واحد درگز

10. مرکز سبزوار

11.  واحد چناران

12.  واحد دوغارون

13. مرکز قوچان

14.  واحد خرو

15.  واحد رشتخوار

16. مرکز کاشمر

17.  واحد خواف

18.  واحد قدمگاه

19. مرکز نیشابور

20.  واحد باخرز

21.  واحد سرخس

22. مرکز گناباد

23.  واحد بجستان

24.  واحد سرولايت

25. واحد کاخک

26.  واحد بردسكن

27.  واحد عشق آباد

28.  واحد كلات

29.  واحد تايباد

30.  واحد فيروزه

31.  واحد مه ولات

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

مرکز

مقطع

رشته

واحدباخرز

كارشناسي

الهيات و معارف اسلامي گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي
روانشناسي
روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي
مهندسي كشاورزي (علوم دامي )

واحدبردسكن

كارشناسي

تاريخ
راهنمايي و مشاوره
علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني ودبستاني
علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي
مهندسي علوم كشاورزي
مهندسي فناوري اطلاعات 
مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
مهندسي كشاورزي - اقتصاد كشاورزي

واحدجغتاي

كارشناسي

الهيات و معارف اسلامي گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي
الهيات ومعارف اسلامي گرايش علوم قرآن وحديث
حسابداري 
حقوق
روانشناسي
علوم اقتصادي (نظري )

واحدخرو

كارشناسي

حسابداري 
راهنمايي و مشاوره
روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي
علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني ودبستاني
مديريت صنعتي 
مهندسي كشاورزي (علوم دامي )

واحدخواف

كارشناسي

الهيات و معارف اسلامي گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي
حسابداري
حقوق
روانشناسي
زبان و ادبيات فارسي
زمين شناسي
زمين شناسي (كاربردي )
شيمي (كاربردي )
شيمي گرايش محض
علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه)
علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي )
علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي
مديريت بازرگاني
مديريت صنعتي
مهندسي كامپيوتر-نرم افزار
مهندسي كشاورزي (علوم دامي )

واحدداورزن

كارشناسي

حسابداري 
علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي )
مديريت بازرگاني

واحددررود

كارشناسي

الهيات و معارف اسلامي گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي
راهنمايي و مشاوره
مهندسي كامپيوتر-نرم افزار
مهندسي كشاورزي - اقتصاد كشاورزي

واحددرگز

كارشناسي

الهيات و معارف اسلامي گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي
الهيات ومعارف اسلامي گرايش فلسفه وكلام اسلامي
حقوق
رياضيات و كاربردها
زبان و ادبيات عربي
زبان و ادبيات فارسي
زيست شناسي گرايش عمومي
شيمي (كاربردي )
شيمي گرايش محض
علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه)
علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي )
علوم اقتصادي (اقتصادنظري )
علوم سياسي
علوم كامپيوتر
مديريت بازرگاني
مديريت دولتي
مهندسي كامپيوتر گرايش فناوري اطلاعات
مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست

واحددوغارون

كارشناسي

1.       حقوق

2.       مديريت بازرگاني

3.       مديريت دولتي

واحدرشتخوار

كارشناسي

1.       راهنمايي و مشاوره

2.       علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي

واحد قدمگاه

كارشناسي

الهيات ومعارف اسلامي گرايش تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي
الهيات ومعارف اسلامي گرايش فلسفه وكلام اسلامي
روانشناسي
زبان و ادبيات فارسي
علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي
مديريت بازرگاني
مديريت جهانگردي 
مديريت دولتي
مديريت صنعتي

واحدسرولايت

كارشناسي

الهيات ومعارف اسلامي گرايش تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي
حسابداري 
حقوق
راهنمايي و مشاوره
روانشناسي
مهندسي علوم كشاورزي
مهندسي مديريت وآباداني روستاها

واحدعشق آباد

كارشناسي

الهيات ومعارف اسلامي گرايش علوم قرآن وحديث
زبان و ادبيات فارسي
مديريت بازرگاني
مديريت جهانگردي 
مهندسي كشاورزي - اقتصادكشاورزي 
مهندسي كشاورزي (علوم دامي )
مهندسي مديريت وآباداني روستاها

واحدفيروزه

كارشناسي

الهيات ومعارف اسلامي گرايش علوم قرآن وحديث
راهنمايي و مشاوره
مديريت بازرگاني 
مديريت دولتي 
مهندسي آب وخاك
مهندسي كامپيوتر-نرم افزار
مهندسي كشاورزي-آب
مهندسي كشاورزي - ترويج و آموزش كشاورزي گرايش زراعت
مهندسي كشاورزي (علوم دامي )

واحد كاخك

كارشناسي

راهنمايي و مشاوره
علوم اقتصادي (نظري )
مهندسي كامپيوتر-نرم افزار

واحد كلات

كارشناسي

1.       روانشناسي

2.       علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي )

3.       مديريت بازرگاني

واحدمه ولات

كارشناسي

حسابداري 
علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي )
علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي )
مديريت بازرگاني
مهندسي آب وخاك
مهندسي علوم كشاورزي
مهندسي كشاورزي - اقتصاد كشاورزي
مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست
 
تاریخ آخرین ویرایش: 27 دی 1394 - 22:17:52
اقدام کننده: مدیر سایت
تعداد مشاهده: 12391
آمار بازدید کنندگان
بازدید امروز: 299 بازدید
بازدید دیروز: 3128 بازدید
بازدیدکنندگان امروز: 142 نفر
تعداد کل بازدیدها: 4860267 بازدید
تعداد کل بازدیدکنندگان:762551 نفر
میانگین بازدید روزانه یک هفته:3343 بازدید
خدمات الکترونیکی

سامانه رسیدگی به امور دانشجویان

سیستم برنامه ریزی هوشمند سهبا

سیستم اتوماسیون اداری دیدگاه

شبکه آزمایشگاههای علمی ایران

شبکه علمی دانشگاه پیام نور

پست الکترونیک|درخواست

سیستم جامع پرسنلی

سامانه آزمایشگاهها

پیوندها

پایگاه اطلاع رسانی  مقام معظم  رهبري

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

خدمات الکترونیکی خراسان رضوی

پورتال اداره خدمات دانشجویی

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

پورتال دانشگاه پیام نور

خبرگزاری یوپنا

آخرین به روز رسانی سایت: 2 مهر 1396

صفحه اصلیدرباره ما | ارتباط با ما | نقشه سايت | تلفن ها